Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Information om Covid-19

 

pdateret den 21. marts: Dette er stadig gældende!

En opdatering grundet de seneste covid19 restriktioner fra den 16. december bestemt af Menighedsråd og præster.
Kirkehuset bliver lukket ned for offentlig adgang. Personale og menighedsrådsmedlemmer træffes efter aftale. 

OPDATERET 22. marts 2021 - Info fra kirkeministeriet 

Forsamlingsforbud:

Ved udendørs gudstjenester, vielser, barnedåb, begravelser/bisættelser eller lignende religiøse handlinger gælder, at antal forsamlet personer er op til 50 personer. Dette er uanset om deltagerne står op eller sidder ned. 
Ved alle andre udendørs aktiviteter end de nævnte ovenfor, er forsamlingsforbuddet på maksimalt 10 personer.

I de lokaler som Hjallerup Kirke råder over, hvilket vil sige Hjallerup Kirke, Kirkehuset og Kulturhuset gælder stadig de tidligere regler og retningslinjer. Det betyder gudstjenester og kirkelige handlinger som f.eks. dåb, bøn, vielse og begravelser/bisættelser kan derfor afvikles som hidtil. Naturligvis med overholdelse af de gældende areal- og afstandskrav og med fokus på hygiejne og udluftning.

Det betyder forsamlingsforbuddet på 5 personer skal overholdes ved alle andre aktiviteter indenfor end de nævnte ovenfor.

Ved indendørs arrangementer skal de til enhver tid gældende arealkrav og afstandskrav overholdes. Der må maximalt tillades adgang for 1 besøgende/deltagende pr. 7,5 kvm gulvareal.

Der må dog i ingen tilfælde være flere end 500 personer til stede samtidig ved indendørs og udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende.

Ansatte og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, skal bruge handsker ved udlevering af ikke-emballerede fødevarer, hvis fødevarerne berøres med hænderne.

Visir eller mundbind:

Der skal bæres mundbind/visir, når man går ind i lokaler, der er offentlige. Det gælder også, når du bevæger dig, og/eller når du står og snakker med andre indenfor. Når du derimod opholder dig udenfor kirken, behøves du ikke mundbind. Det samme er gældende, når du står og synger med den rette afstand f.eks. ved en gudstjeneste, eller når du sidder på din plads. I disse tilfælde er det ikke nødvendigt med mundbind.

Kravet om mundbind gælder ikke for præster og andre forkyndere eller ansatte og frivillige, som bistår forkynderen under ceremonien eller ved andre aktiviteter afholdt af kirken. Kravet gælder heller ikke deltagere, som har en central rolle i den konkrete ceremoni f.eks. dåbsbarn/-forældre og faddere, når dåbshandlingen finder sted, konfirmander, brudepar (inklusiv personer som bistår brudeparret i forbindelse med ceremonien) og ved bisættelser og begravelser for de nærmeste efterladte (inklusiv kistebærere). Undtagelsen gælder ikke nødvendigvis hele begravelsesfølget.

Hvis kirkegængeren ønsker at modtage nadver, er man omfattet af undtagelsen om at de medvirkende ikke skal bære mundbind under den konkrete kirkelig aktivitet. Der er derfor ikke krav om, at altergæsten bærer mundbind eller visir, når vedkommende går op til alteret og returnerer til sin plads. Mundbindet kan dog være et godt supplement til sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger vedrørende afstand og hygiejne, som under alle omstændigheder bør overholdes

I forbindelse med menighedsaktiviteter med offentlig adgang, gælder de almindelige regler for brug af mundbind i lokaler, hvor Hjallerup Kirke gennemfører aktiviteter. Det betyder, at deltagere på 12 år og derover skal have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de går ind og ud af lokalet, samt når de bevæger sig rundt i lokalet. Kravet gælder ikke, når deltagerne sidder ned.  

Hurtig overblik ift. mundbind/visir:

Ovenstående er taget fra: https://www.km.dk/covid-19-information og https://www.folkekirkenspersonale.dk/tiltag-vedr-coronacovid-19/spoergsmaal-og-svar/