Visioner

Menighedsrådet har besluttet at arbejde med 4 indsatsområder

Det diakonale, hvordan kan vi som kirke støtte op om dem som har det sværest i vores sogn.              

De igangværende initiativer med plejehjemsgudstjenester, besøgsvenner og julehjælpen fortsættes.

Nye indsatsområder kan være sorggrupper, de handicappede, lektie hjælp  m. fl.

De unge, hvordan kan vi lave et kirkeligt tilbud for unge på lokalt plan, der supplerer provstiets ungdomsarbejde.

 

De frivillige, hvordan kan vi bedst engagere flest mulig frivillige i kirkens liv og vækst.

                            

De igangværende grupper med begravelses sangere, frivilligkoret Mosaik, arrangører af  Fyld kirken, morgen og

kirkekaffe gruppen m.v. forsøges fastholdt og udvidet. For derved at give flest mulige medansvar for kirkens liv og

vækst.

 

Kirkegården, omlægning til en mere grøn kirkegård ved nedlæggelse af traditionelle gravsteder omgivet af

tujahække til grønne områder adskilt af ryghække.


Den midlertidige pavillon ved Hjallerup kirke er købt som erstatning for lokaler til konfirmander, minikonfirmander, børne- og voksenkor, samt møder for medarbejdere og engighedsåd.

 

Skitseproejkt for tilbygningen til kirken.

 

Skitseprojekt for udbygning af medarbejder faciliteter.