Kirkekaffelaug

 

Kirkekaffen er et vigtigt socialt mødested.

Kaffelauget er en gruppe af frivillige, som laver og er værter ved kirkekaffen.

Opgaven er, inden gudstjenesten, at lave kaffe og te og rette an. Efter gudstjenesten sættes et bord frem, og kaffe og te serveres. Som det sidste rydder man op.

Man får udleveret en liste med navne og telefonnummer på alle i lauget, så man har adgang til at bytte, hvis man skulle blive forhindret den dag, man står på listen.

Kunne du tænke dig at være med til at løse denne vigtige opgave, kan du kontakte:

Anette Pejstrup, tlf. 22391927, akpejstrup@gmail.com.