Alterlaug

Tanken er, at lauget på skift står for at bage alterbrødet til nadveren. Efter gudstjenesten sørger man for at bringe

søndagens buket/ dekoration ud til et menneske i sognet, som p.g.a. sygdom eller tab af kære trænger til en hilsen.

Kunne du tænke dig at være med til at løse denne opgave, da kontakt en af præsterne.