Sangerlaug- ved plejehjemsgudstjenester

Sangerlauget deltager ved plejehjemsgudstjenester. Opgaven er at dele salmebøger ud, hjælpe enkelte beboere med at finde salmenumrene, og synge med på salmerne. Før gudstjenesten er der kaffe, hvor man snakker med deltagerne og udfylder en social funktion. 

Gudstjenesterne finder altid sted på torsdage, og begynder ca. kl. 10.30, efter kaffen.

Ved hver gudstjeneste er der tre faste sangere. P.t. er lauget fuldtalligt.