Nyheder

Klik på billedet nedenfor for at læse mere om Familiespejd i Hjallerup:

 

 

 

Demens-samtaler
- et gruppeforløb for pårørende til demensramte i Brønderslev kommune

Tilmelding nødvendig:

Ved Demenskonsulent Vivi Ahmio: 99454699

eller Diakonipræst Ivana Høgagard: 24654639

Formål:

At være pårørende omsorgsgiver til en demensramt er krævende og sårbart. Vi vil i dette forløb hjælpe hinanden med følelsesmæssig støtte, som man som pårørende har brug for, men ikke altid har tid eller plads til. At sidde i en gruppe med andre, som er i samme situation, og som man kan spejle sig i, kan give luft til udfordringerne i hverdagen og mindske følelsen af ensomhed i den svære situation som pårørende.

Program:

3. oktober 13-15 i Brønderslev sognegård. Intro. Præsentation af deltagerne og deres aktuelle situation

7. november 13-15 i Brønderslev sognegård. Forandringer. Hvilke forandringer har demensen medført i dagligdagen?

5. december 13-15 i Brønderslev sognegård. Følelser. Hvilke følelser fylder i sygdomsforløbet?

9. januar 13-15 i Hjallerup kirkehus. Relation. Hvordan har demensen påvirket forholdet til den anden?

6. februar 13-15 i Hjallerup kirkehus. Fremtiden. Hvordan præger demensen tanker om fremtiden?

5. marts i Hjallerup kirkehus. Afslutning med spisning, evaluering og afrunding af forløb.

 

 

   

Sorggruppe i Hjallerup 

Sorggrupper – der er igen startet en sorggruppe I Hjallerup 

Sorggrupper er en mulighed for efterladte for at dele det forandrede liv med andre, der også har mistet, og derfor kender sorgen, magtesløsheden og ensomheden.

Der er i Brønderslev provsti tre sorggrupper. De tre sorggrupper er et tilbud til voksne, som har mistet et familiemedlem, ægtefælle/partner, børn, forældre eller søskende – uanset om det er sket for flere år siden, eller det stadig er ret nyt.

Mødetid og sted: 

Dronninglund hver 3. tirsdag kl. 10.00-12.00. Dronninglund Sognegård.

Brønderslev hver 3. fredag kl. 10.00-12.00. Brønderslev Sognegård.

Hjallerup hver 3. uge i Kulturhuset.

 

Datoer for sorggruppe i Hjallerup efteråret 2019 kl. 15.30-17.30 i Kulturhuset

Torsdag d. 15. august 

Tirsdag d. 3. september

Onsdag d. 25. september

Torsdag d. 7. november

Torsdag d. 28. november

Torsdag d. 19. december

Læs mere på www.broenderslevprovsti.dk eller kontakt sognepræst Marie Kirketerp tlf. 2444 0622 eller mki@km.dk.

 

 

Af hjertet tak til Torben Sanden. 

Af hjertet velkommen til Anna Storgaard, ny MR-formand

Efter 21 år som formand i Hjallerup sogns menighedsråd, har Torbens Sanden nu valgt at overlade posten til Anna Storgaard. 
Personalet og menighedsrådet ved Hjallerup kirke er dybt taknemmelige for det store engagement og de mange bedrifter indenfor menighedsrådsarbejdet, som Torben, gennem årene, har haft. Torben var ikke blot en meget kompetent formand, som virkelig havde sans for kirkens liv og drift, men også en meget omsorgsfuld mand. 

klik på linket for at læse artikel fra denne uge i MV-avis af Ella Simonsen vedr. Ny formand i Hjallerup Sogn.  
http://www.midtvendsysselavis.dk/Us…/Avis_50_2018_samlet.pdf

 

   

DET NYE KIRKEHUS

INFO VEDRØRENDE IGANGVÆRENDE BYGGERI VED HJALLERUP KIRKE:

Klik på linket nedenfor, for at se tegninger: 

Det nye kirkehus.pdf

 

BØRNETØJSPAKKER!

Som noget nyt tilbyder Hjallerup kirke dette efterår og vinter børnetøjspakker!

Så hvad enten du har børnetøj, du ikke skal bruge, eller du mangler børnetøj: SÅ SE HER!

 

En post, der ofte kan give anledning til bekymringer i børnefamilien, er børnetøj- og sko. 

Derfor kan man nu på kirkens hjemmeside downloade et ansøgningsskema som man bedes udfylde og sende pr. mail eller smide i kirkens postkasse, stilet til Ivana Høgagard. 

 

Pakken med rent, brugt tøj i god stand, bliver leveret diskret og efter aftale.

 

Det betyder også, at vi MEGET GERNE modtager brugt børnetøj- og sko i pæn stand i alle størrelser og farver.

 

Kontakt Ivana Høgagard

ih@km.dk

tlf 24654639

 

 

 

                                                     

   Ny sogne- og diakonipræst

Med stor glæde og taknemmelighed modtog Hjallerup menighedsråd den 5. april 2018 brev fra Kirkeministeriet, der meddeler, at Ivana Høgagard fra den 1. august er ansat som ny sogne- og diakonipræst i Hjallerup.

Stillingen er delt op med 50 % til varetagelse af præstearbejde i Hjallerup sogn og 50 % til varetagelse af diakonale opgaver i Brønderslev provsti.

Ivana Høgagard er nyuddannet og skal ordineres til embedet som præst den 23. maj kl. 17.00 i Domkirken, Budolfi Kirke, Aalborg. Alle der ønsker at deltage i ordinationen er velkomne, der afgår bus fra Kulturhuset kl. 16.00 se annonce i Midtvendsyssel Avis.

Ivana Høgagard indsættes i embedet ved en festgudstjeneste i Hjallerup Kirke søndag den 5.august kl. 10.00. Efter gudstjenesten bliver der arrangeret et festligt samvær med kirkefrokost i Hjallerup Kulturhus, hvor menighedsrådet håber, at mange kirkegængere fra sogn og provsti, samt præstekollegaer vil deltage.

 

                        Hjallerup Gospelkor

“Get on board” - i Hjallerup Gospelkor står døren altid åben for nye medlemmer. 

Hjallerup Gospelkor er for dig, som elsker at synge sammen med andre ”sangglade” mennesker. I øjeblikket er vi ca. 27 medlemmer, nogle med en del korerfaring andre med lidt korerfaring og en del som aldrig har sunget i kor før. Der er plads til alle! 
Vi synger af ❤️-ns lyst, for vi ved, at det netop er det, det især handler om, når der synges gospel!
Vores korrepertoire spænder bredt indenfor gospelgenren; traditionelle gospelsange/spirituals såvel som nyere gospelsange.  
Kom og vær med og oplev gospel-glæden og ikke mindst korfællesskab i Hjallerup Kirke.

Vi øver i Hjallerup Kirke hver torsdag 

Alder: fra 18 år

Tilmelding til Pernille Axelsen ved SMS på 20821894 eller på mail axelsenpernille@gmail.com

 

 

Meget mere Marie

Fra halvtids- til fuldtidspræst!

Hjallerup Kirke har nu fået ansat en fuldtidspræst, som vil blive indsat af provst Ole Rysgaard ved gudstjenesten den 2. juli. Det var et enigt Menighedsråd, som indstillede Marie Kirketerp til stillingen som fuldtids, kirkebogsførende sognepræst efter tidligere præst i sognet Inge Thomsen, som opsagde sin stilling den 1. december 2016. Kirkens medarbejdere og menighedsråd ser med glæde, frem til meget mere samarbejde med Marie Kirketerp. 

 

 

 

En dejlig hilsen fra vores tidligere præst, Inge Thomsen:

 

Kære alle!

Så blev Folkegaven færdig, en rigtig påskegave, som jeg vil glæde mig til at bære.

En lille kopi af de kors, der hænger i alterstagerne,

hvorfor det altid vil minde mig om Hjallerup Kirke.

Tusind tak, alle sammen.

Og et – lidt tidligt – Glædelig Påske!

Kærlig hilsen fra Inge

               

 

   

Vi skal sige farvel til vores fantastiske præst Inge Thomsen 

Præsteskifte i Hjallerup

Sognepræst i Hjallerup, Inge Thomsen, er pr. 15/12-2016 ansat som sognepræst i Hasseris pastorat og sygehuspræst ved Aalborg Universitetshospital. 
Samme dato forlader Inge Thomsen sit nuværende embede. Der arbejdes på at konstituere en afløser, indtil en ny præst er ansat i Hjallerup.
 

 

 

                          

Menighedsråd i Hjallerup 2016 – 2020.

 
Det nye menighedsråd har på møde 22. nov. konstitueret sig som følger:
 
Formand Torben Sanden
Næstformand Anne Storgaard,
Kirkeværge Jytte Thomsen,
Kasserer Knud Pejstrup,
Kontaktperson Jens Christian Jensen,
Repræsentant I Fondsbestyrelsen Malene Høbjerg Tarp,
Bygningssagkyndig Ole Laursen,
Medlem Ella Simonsen.
 
Den første opgave for menighedsrådet er, at udarbejde et stillingsopslag for at finde en ny sognepræst der
kan afløse Inge Thomsen, der har fået nyt embede pr. 15 dec.
Menighedsrådet håber, at den nye sognepræst kan indsættes i embedet medio marts.

 

Sjælesorg på nettet

Klik her for at komme til sjaelesorg.nu