Besøgstjeneste

Hjallerup Sogns Besøgstjeneste
- Vi har brug for hinanden

Besøgstjenesten indeholder to sider.  Man kan blive besøgsmodtager eller besøgsven.

Besøgsmodtager: Det er for alle, der savner et menneske, som f.eks.

- kan dele sorg og glæde med dig på baggrund af det, du oplever
- kan gå en tur sammen med dig
- kan læse højt for dig
- kan lytte og støtte dig
- kan hjælpe med at skrive breve/kort
- kan gå med dig til gudstjenester eller andre arrangementer

Besøgsven: Det er dig, der gerne vil være der for en anden og bidrage med fællesskab og nærvær. 

Besøgstjenesten forsøger at formidle besøg til alle, som gerne vil lære et andet menneske fra sognet at kende. Eller som måske på grund af sygdom, handicap eller manglende kræfter selv har svært ved at komme ud mellem andre. Det kan både være relateret til ægtepar såvel som enlige. Besøgene kan også opfattes som en aflastning eller et pusterum for den pårørende. 

Det er vigtigt, der er frihed til at tale mellem besøgsmodtageren og besøgsvennen, og derfor har besøgsvennen tavshedspligt og vil ikke lade viden om personlige forhold gå videre til andre, med mindre der gives tilladelse hertil.

Kontakt og opstart

Det foregår således, at du kontakter besøgstjenesten, der snarest muligt aflægger et besøg. Ved dette møde aftales, hvad du kunne ønske dig af en besøgsven, eller hvad du kan bidrage med til besøgsmodtageren. Kontaktpersonen vil efterfølgende prøve at finde frem til en person, der kan passe sammen med dig.

Ved første møde mellem besøgsven og besøgsmodtager vil kontaktpersonen ligeledes være tilstede. Her udfyldes et aftaleark, så der er afstemt forventninger til hinanden. Efterfølgende bestemmer besøgsmodtageren og besøgsvennen, hvornår og hvordan besøgende skal finde sted. 

Både du som besøgsmodtager og besøgsven kan altid henvende dig til besøgstjenesten/din kontaktperson, hvis det skulle vise sig, at I ikke passer så godt sammen. 

'Gå med venner' og Cykelvenner samt Eftermiddagscafé

Besøgstjenesten indeholder så meget mere, som du også kan være en del af - enten som modtager eller som 'ven'. 'Gå med venner' og Cykelvenner foregår i forårs- og sommermånederne. 'Gå med venner' omhandler gå-ture med beboerne fra Plejecentret Stengaarden. Cykelvenner foregår på særlige cykler, hvor man kan være pilot og cykle med 1-2 personer, der kan få en god tur og en god snak i den friske luft. Her kan du også henvende dig til kontaktpersonerne, hvis du gerne vil med på en tur, og så vil de prøve at kontakte 'piloterne', så der kan komme en aftale på plads.

Besøgstjeneste på cykkel

 

Eftermiddagscaféen foregår i efterårs- og vintermånederne, hvor der er 'venner', som skaber rammerne for en hyggelig eftermiddag med fællesskab. Dette er som udgangspunkt rettet mod Plejecentrets beboere, men kontakt endelig besøgstjeneste for at høre mere.  

Hvis du skulle have yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte besøgstjenesten.

Kontaktoplysninger

Sognepræst Marie Kirketerp
24 44 06 22 / mki@km.dk

Karsten Knudsen
41 29 52 30

 

Livets rytme er et åndedræt:
At ånde ind og ånde ud,
At få givet og give videre.
(M. Melin)

 

Røde Kors og Ældre Sagen har også en besøgstjeneste i og omkring Hjallerup Sogn. Her kan man kontakte
Ulla Boel Christensen (best-drl@outlook.dk) for at høre nærmere.