Tillykke med jeres barn!

Når et barn bliver født, modtager kirkekontoret en fødselsanmeldelse fra sygehuset eller jordemoderen. Forældres anmeldelsespligt er bortfaldet. Hvis I som forældre er gift, skal I ikke foretage Jer yderligere.

Kun i de tilfælde, hvor der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen, skal forældrene anmelde fødslen inden 14 dage. Det gøres på www.borger.dk

Omsorgs- og ansvarserklæring
Hvis I som forældre ikke er gift, skal I indgive en omsorgs- og ansvarserklæring indenfor 14 dage fra barnets fødsel. Ved en omsorgs- og ansvarserklæring anerkender faderen sit faderskab, og forældrene får fælles forældremyndighed.

Omsorgs- og ansvarserklæring kan udfyldes på: https://www.borger.dk/familie-og-boern/faderskab-medmoderskab-foraeldrem...

Der henvises også til kirkeministeriets hjemmeside www.km.dk

I er i øvrigt altid velkomne til at kontakte Hjallerup Kirkekontor i sekretærens træffetid, tirsdage og torsdage kl. 8.30 – 12, tlf. 98281048, ubn@km.dk