Dødsfald og begravelse

Når en person dør, skal du/I som pårørende anmelde begravelse/ligbrænding til begravelsesmyndigheden - det vil sige sognepræsten eller kirkekontoret i det sogn, hvor den afdøde havde bopæl. Anmeldelsen sker via https://www.borger.dk/sundhed-og-sygdom/doedsfald-og-begravelse/doedsfald

Du/I skal som pårørende tage stilling til, om den afdøde skal begraves eller brændes, hvor det skal foregå, og om en præst skal medvirke ved begravelsen (kirkelig begravelse).

Ved dødsfald er der tradition for, at de pårørende henvender sig til en bedemand og aftaler, at bedemanden på vegne af de pårørende skal tage sig af en lang række praktiske forhold i forbindelse med dødsfaldet og begravelsen.

Ved en kirkelig begravelse/bisættelse har præsten en samtale med de efterladte, hvor man bl.a. taler om den afdøde og om hvilke salmer, der skal synges i kirken.

Se også http://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/begravelse/

Kirkegården

Kirkegården

Hvis det har interesse findes vedtægten for Hjallerup Kirkegård i følgende link efterfulgt af en folder relateret til vejledning og bestemmelser for kirkegården inkl. priser gældende fra 1. januar 2022.

Kirkegrd.vedtægt.pdfVejledning og bestemmelser for kirkegården - januar 2023.pdf