Menighedsråd

Alle folkekirker i Danmark ledes af et menighedsråd, som består af frivillige, der er valgt ind for 4 år af gangen.  Der er 8 pladser i menighedsrådet. I efteråret 2020 kom et nyt menighedsråd. I 2022 blev der afholdt et orienterings- og suppleringsvalgmøde, da der skulle vælges et medlem og nye suppleanter.
Kontaktoplysning til menighedsrådet findes under menupunktet: Kontakt

Datoer for menighedsrådsmøder i 2024 er:
16. januar -- 13. februar -- 19. marts -- 16. april -- 14. maj -- 11. juni -- 6. august -- 10. september -- 8. oktober -- 12. november -- 3. december

Møderne er offentlige og foregår fra kl. 19.00-22.00 i kirkehuset, hvor alle er velkomne til at deltage.

På denne side kan du finde et overblik over kommende menighedsrådsmøder, dagsorden og referater samt særlige dokumenter bl.a. visionen fra 2022 samt beslutninger f.eks. relateret til konfirmander, anvendelse af kirkehus, støtte, tilskud, udflugter m.m.