Minikonfirmander

Kend Din Kirke som Minikonfirmand

Minikonfirmander

 

Minikonfirmandundervisning er for 3. klasserne, hvor eleverne kommer helt tæt på Hjallerup Kirke. En eftermiddag kan typisk byde på sang, bibelfortælling, leg og kreative aktiviteter, noget hyggeligt at spise og drikke. Eleverne får viden om bl.a. kirkerummet, musik, præstens tøj, orgel, dåb, nadver, bøn, påske, kirkegården og de får besøg af en bedemand. 

Det foregår tirsdage kl. 13.00-14.30 i og omkring Hjallerup Kirke.

Eleverne bliver hentet af en bus ved skolen kl. 12.55 og bliver afleveret ved skolen igen 14.35. De første par gange vil der være en fra kirken, der henter dem og følges med dem i bussen, så de lærer det. 

Opstart er som følgende (2023/2024):

3. A: Uge 34-41, 2023 og vil medvirke ved gudstjenesten den 24. september
3. B: Uge 43-50, 2022, og de vil medvirke ved gudstjenesten 3. december (1. søndag i advent)
3. C: Uge 4-12, 2024 - dog med vinterferie i uge 8,  og de vil medvirke ved gudstjenesten 24. marts (palmesøndag)

Når et barn vælger at være minikonfirmand, forventer vi, at hun/han møder op hver gang, med mindre man er syg. Desuden forventes det, at alle medvirker ved familiegudstjenesten, hvor minikonfirmanderne modtager en gave fra kirken.

For en ordens skyld vil vi gøre opmærksom på, at deltagelse ikke er nogen betingelse for senere at deltage i den ordinære konfirmationsforberedelse i 7. klasse.

Yderlig information eller spørgsmål kan rettes til Ulrika på mail: hj.kirke.organist@live.dk 

Mange hilsner Ruth (underviser), Ulrika (organist), Ivana (præst) og Marie (præst)

Tilmeldingen er åben og skal foregå via følgende link:

Minikonfirmand 2023-2024

 

   Minikonfirmand 22/23 - 3.A, B og C

   Minikonfirmand 21/22 - 3. A, B og C