Vielse og kirkelig velsignelse

Aftale om bryllup/kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab sker ved henvendelse til sognepræsten.

Det er muligt at blive viet/kirkeligt velsignet i folkekirken, når enten brud eller brudgom eller begge er medlem af folkekirken.

Før vielsen kan foregå, skal I som par ansøge bopælskommunen om en ægteskabserklæring . Det gøres via

www.borger.dk/familie-og-boern/aegteskab-og-parforhold/betingelser-for-aegteskab

 eller ved henvendelse i Borgerservice . Hvis ansøgningen godkendes, udstedes en prøvelsesattest som dokumenterer, at I opfylder betingelserne for at blive gift. Prøvelsesattesten, der er gyldig i fire måneder, skal afleveres på kirkekontoret, Hjallerupvej 27, 9320 Hjallerup.

Før vielsen har I som brudepar en samtale med den præst, der skal vie/velsigne Jer. Her gennemgår I sammen vielsens forløb samt aftaler, hvilke salmer der skal synges.
Ved vielsen skal der ud over brudeparret og præsten være mindst to vidner tilstede .  

Ægtefæller beholder som hovedregel deres egne efternavne, når de gifter sig. De kan imidlertid tage hinandens mellem- og efternavne, hvis de er enige om det. Et par, der ønsker navneændring på bryllupsdagen, skal søge om navneændring på 

https://www.borger.dk/familie-og-boern/navne-og-navneaendring/navneaendring

I er i øvrigt altid velkomne til at kontakte Hjallerup Kirkekontor i sekretærens træffetid, tirsdage og torsdage kl. 8.30 – 12, tlf. 98281048, ubn@km.dk

Menighedrådet har åbnet op for, at brudeparet kan låne kirkehuset i 30 minutter efter handlingen i kirken, hvor de kort kan samles med gæsterne inden de skal videre. Dette aftales med præsterne ift. om kirkehuset er ledigt, og hvad retninglinjerne præcist er for lån af Kirkehuset. 

Se også 

www.folkekirken.dk