Frivillig i Hjallerup Kirke

Hjallerup Kirke har mange forskellige aktiviteter, hvor frivillige mennesker er de bærende krafter. Det har stor betydning, at folk har lyst til at bakke op om aktiviteterne og give en hånd med. Uden alle de frivillige ville Hjallerup Kirke ikke kunne fungere. 

 

På denne side kan du læse mere om de forskellige aktiviteter, hvor du kan være frivillig. Du kan også læse mere om, hvad selve opgaven som frivillig på de enkelte teams går ud på. 

 

I kirkehuset findes en mappe kaldet "De frivillliges mappe", hvor du også kan finde informationerne. 

 

Opgavens størrelse kan variere, og indsatsen og tidsforbruget kan være efter eget ønske. Alle bidrag og personer er velkomne; store som små.

 

Frivilligt arbejde er ulønnet, men der er enkelte områder, hvor der er en symbolsk betaling, f.eks sangere ved Stengården og Børnekirken. Der arrangeres årligt en dag, enten som udflugt eller fest, som tak til alle de frivillige.   

Send en mail og bliv kontaktet ang. frivillighedsteams

Teams, hvor du kan være frivillig

Besøgsven

Det er for dig, der gerne vil være der for en anden og bidrage med fællesskab og nærvær. Du kan være frivillig en til en privat, eller som en del af teamet "Gå-med-venner", Cykelpiloter og/eller Eftermiddagscafé, der fokusere på de ældre på plejecentret Stengården.
Kontaktperson:
Karsten Knudsen (tlf: 41 29 52 30)
Marie Kirketerp (tlf: 24 44 06 22 / mail: mki@km.dk)

Blå Time

En gang om måneden afholdes Den Blå Time med fokus på stilhed, meditativ musik, refleksion, samtale og fællesskab. Som afslutning mødes man til en bid brød. Her kan du hjælpe med borddækning og oprydning f.eks. kl. 16.30 og igen 18.30. 
Kontaktperson:
Marie Kirketerp (tlf: 24 44 06 22 / mail: mki@km.dk)

Børnegudstjeneste

Der afholdes børnegudstjenester 4 gange om året fra kl. 17.00-18.30. Den sidste time går med fælles aftensmad for alle deltagere. Her du bl.a. hjælpe med at bestemme menuen, indkøb af råvarer, tilberedning af maden, servering, oprydning, evt. bidrage med indhold og kreaaktiviteter i samarbejde med præsterne. Ofte er der 3-6 frivillige på den enkelte børnegudstjeneste.
Kontaktperson:
Rikke Gori Christensen (tlf: 53 63 94 91 / mail: rikkehoejen@gmail.com

Børneposer

Til gudstjenester (undtaget børnegudstjenester) får mindre børn udleveret en aktivitetspose med malebog, farveblyanter, Pixi bog og slikkepind. Du kan hjælpe med at lave poserne. Det foregår ca. 4 gange årligt af 1-2 timer varrighed pr. gang.
Kontaktperson:
Anna Storgaard (tlf: 60 33 14 65 / mail: annloustorgaard@gmail.com)

Dåbsklude

Ved hver barnedåb i Hjallerup Kirke gives en serviet, som er strikket i hvidt garn med et kors på og Hjallerup Kirke bliver broderet på enten med blåt eller lyserødt skrift. Du kan hjælpe med at strikke disse. Der er ca. 55 barndåb om året. Gran og opskrift bliver udleveret. 
Kontaktperson:
Anna Storgaard (tlf: 60 33 14 65 / mail: annloustorgaard@gmail.com)

Små reparationsopgaver

Engang imellem er der brug for nogle ekstra hænder til f.eks. flytning, oprydning eller til at få sat et billede op på vægen. Det er blandede opgaver, der kommer løbende, hvor du kan give en hånd med. 
Kontaktperson:
Kirsten Hajslund (mail: kirsten@hajslund.dk)

Julegaver

Hvert år giver Hjallerup Kirke en lille julehilsen til alle beboere på Stengården. Gaven har ofte været hjemmelavet ting til en værdi på ca. 60 kr. f.eks. engle eller en dekroation. Der skal fremstilles ca. 35. gaver. Alle kan være med til at fremstille gaven.  Fremstillingen foregår ofte sidst i november.
Kontaktperson:
Anna Storgaard (tlf: 60 33 14 65 / mail: annloustorgaard@gmail.com)
Ella Simonsen (mail: info@nempr.dk)

Kaffe & Snak

Kaffe & Snak er et åbent fællesskab for alle og foregår i tidsrummet fra kl. 10.00-12.00 i kirkehuset i ulige uger. Opgaven består i at komme ca. ½ time før kl. 10 og lave kaffe og stille brød og diverse ting frem. Ligeledes skal der ryddes op bagefter.
Kontaktperson:
Ella Simonsen (mail: info@nempr.dk)

Bage kage ifm. litteraturaften

En gang om måneden afholdes litteraturaften, hvor du kan melde dig til at bage en kage.  
Kontaktperson:
Anna Storgaard (tlf: 60 33 14 65 / mail: annloustorgaard@gmail.com)
Ella Simonsen (mail: info@nempr.dk)

Kirkekaffe

Efter gudstjenesten i Hjallerup Kirke er der kaffe i kirkehuset. Det er frivillige, der laver kaffen og the, stiller klar inden gudstjenesten og rydder op efter kirkekaffen ca. 20. min efter gudstjenesten er slut. 
Kontaktperson:
Johannes og Vivi Hove
(mail: johannes.hove@hotmail.dk)

Morgenkaffe

En gang om måneden er der morgenkaffe med rundstykker i kirkehuset før gudstjenesten. Morgenkaffe starter kl. 9.30 til kl. 10.00. Der skal laves the, kaffe, dækkes bord ca. kl. 9.15. Oprydning enten inden eller bagefter gudstjenesten. Rundstykkerne leveres af Ingebord.
Kontaktperson:
Ingeborg Smalbro (mail: steensmalbro@gmail.com)

MOSAIK - frivillige kirkesangere

Hvis du kan lide at synge salmer, er du velkommen til at være med i MOSAIK. Ved de gudstjenester, hvor MOSAIK medvirker, mødes man i kirken 1 time før gudstjenesten og øver salmerne og sangene, der skal synges. Man melder sig til de søndage man har lyst og kan være med. Der er en plan et halvt år frem.
Kontaktperson:
Ulrika Jensen (mail: hj.kirke.organist@live.dk)

Studiekredsen

Studiekredsen foregår 1 gang om måneden og med mindre andet er angivet er der spisning først og snak i mindre grupper. Du kan hjælpe med bordopstilling, servering af mad og oprydning. Det er mellem 30-45 min før start kl. 18.00 og efter programmets afslutning kl. 21.00.
Kontaktperson:
Johannes og Vivi Hove
(mail: johannes.hove@hotmail.dk)
Ella Simonsen (tlf: 25 37 55 90 /mail: info@nempr.dk)