Dåb og navngivning

Information relateret til dåb

Dåbsdato aftales ved at ringe til sognepræsten.  Når et barn døbes, skal der være mindst to og højst fem faddere. Forældrene skal oplyse faddernes navne og adresser til kirkekontoret.  En fadder skal være døbt og have nået konfirmationsalderen.                

Et barn kan blive døbt, selvom den ene eller begge forældre ikke er medlem af folkekirken. Barnet bliver ved dåben medlem af folkekirken.

Dåben finder normalt sted ved søndagens gudstjeneste. Inden dåben finder en samtale sted med den præst, som skal foretage dåben.

I er i øvrigt altid velkomne til at kontakte Hjallerup Kirkekontor i sekretærens træffetid, tirsdage og torsdage kl. 8.30 – 12, tlf. 98281048, ubn@km.dk

Navngivning

Alle børn skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen. 
Navnet erhverves enten ved dåb eller navngivning. Hvis jeres barn ikke skal døbes eller først døbes, efter det er 6 måneder gammelt, skal I huske at navngive det inden. Det gøres via: 

https://www.borger.dk/familie-og-boern/navne-og-navneaendring/navngivning

Når et barn har fået navn, modtager folkeregistret automatisk besked, og barnets sygesikringsbevis sendes til forældrene.

Hvad skal barnet hedde? 

Navngivning er et stort og vigtigt valg, I træffer på jeres barns vegne. Navneloven er med til at sikre, at barnet ikke får et navn, som "kan blive til ulempe" senere i livet. Se navneregler her: 

https://www.borger.dk/familie-og-boern/navne-og-navneaendring/navneregler

Det er ikke kun fantasien, der sætter grænser, når I skal vælge det helt rigtige navn til jeres barn. Navnet skal være godkendt af  Ankestyrelsen, der har en lang liste over alle godkendte navne i Danmark. Man kan evt. søge om at få et nyt navn godkendt. 

Relevante hjemmesider:

https://ast.dk/https://www.borger.dk/https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/daab/barnets-navn-fest-og-gaver/