Ansat personale

Sekretær

Ulla Blok Nielsen

Ulla Blok Nielsen

Tlf: 98 28 10 48

Mail: ubn@km.dk

Traffes på kirkekontoret tirsdag og torsdag kl. 8.30-12.00

 

Organist

Ulrika Jensen

Ulrika Jensen

Ulrika Jensen

Tlf: 61 65 64 31 (privat)

Mail: hj.kirke.organist@live.dk

 

Kirkemusiker

Pernille Axelsen

Pernille Axelsen

Pernille Axelsen

Tlf: 20 82 18 94 (privat)

Mail: axelsenpernille@gmail.com

 

Graver

Elin Brinkmann Sørensen

Elin Brinkmann Sørensen

Elin Brinkmann Sørensen 

Tlf.: 98 28 15 02

98 28 10 44 (privat)

Mail: Elinbrinkmann@live.dk

Peter Jacobsen, Anette Nielsen, Jens Neergaard, Kathrine L. Munthe og Tommy Nielsen er ligeledes gravere ved Hjallerup Kirke.

 

Picoline/Minikonfirmander

Ruth Wolf

Ruth Wolf

Ruth Wolf

Tlf: 23 45 16 37

Mail: ruth.wolf@mail.dk

 

IT/Kommunikation

Louise Niss Olsgaard

Louise Niss Olsgaard

Louise Niss Olsgaard

Tlf: 61 54 83 04

Mail: louise-niss@hotmail.com