Dagsorden

Dagsorden for det kommende menighedsrådsmøde:  

...

Der tages forbehold for ændringer, da der kan komme flere punkter op til mødet.
Ret henvendelse til Menighedsrådet, hvis du har nogle relevante punkter, der skal tages op.