Seneste opslag - Præst (UDLØBET)

Stillingen som overenskomstansat sognepræst i Hjallerup Pastorat, Brønderslev Provsti er ledig til besættelse. Stillingen er en fuldtidsstilling.

 

Som ny sognepræst får du et introduktionsforløb, hvor du får en mentor, der guider dig gennem den første tid i embedet og sætter dig nærmere ind i de forskellige arbejdsopgaver for en præst.

 

Vi tilbyder:

·       En engageret menighed og et sogn i udvikling. Hjallerup sogn har 4501 indbyggere hvoraf 4112 er medlemmer af folkekirken.

·       En personalegruppe og et menighedsråd, der er sammen om at skabe en kirke, som følger med tiden.

·       En gruppe medarbejdere, hvor der er et inspirerende samarbejde og et godt arbejdsmiljø præget af gensidig respekt og anerkendelse.

·       En daglig omgangstone og omgangsform med lige dele humor og professionalisme. Det skal være positivt og sjovt at gå på arbejde.

·       Plads og imødekommenhed. 

·       Fællesskab med gravere, præstesekretær, sognepræst(kbf), organist, kirkesanger og -musikalsk medarbejder, minikonfirmandunderviser og kommunikationsmedarbejder.

·       Et rigt musikalsk kirkeliv der bidrager til såvel gudstjenester som arrangementer.

·       Mulighed for samarbejde og inspiration på tværs i provstiet

·       Et godt og nært samarbejde med byens institutioner og foreninger.

·       Gode fysiske arbejdsrammer både i vores smukke kirke og nye kirkehus, hvor der findes undervisningslokale, kontorer mm.

·       Der er IKKE knyttet tjenestebolig til stillingen.

 

Vi søger en sognepræst,

·       Som er teologisk velfunderet, og som evner at formidle det kristne budskab livsnært og engagerende for alle aldersgrupper.

·       Som vil indgå i samarbejdet omkring kirkens liv og vækst med de øvrige ansatte, menighedsrådet og de mange frivillige.

·       Som er engageret med respekt for andres faglighed og finder det nemt at samarbejde med god balance mellem struktur og kreativitet.

·       Som vil arbejde med igangværende udvikling af kirkens frivilligkultur og inddragelse af frivillige i forbindelse med kirkelige aktiviteter.

·       Som er åben for nuværende gudstjenestetradition og for udvikling af gudstjenestelivet relateret søndags- og hverdagsgudstjenester.

·       Som har lyst til konfirmandundervisning, deltagelse i minikonfirmandundervisningen samt samarbejde med skolen og daginstitutioner.

·       Som er nysgerrig på livet og på andre mennesker og har nemt ved at møde dem dér, hvor de er i livet.

 

Læs mere om løn og ansættelsesvilkår på Kirkeministeriets hjemmeside: Overenskomstansat sognepræst i Hjallerup Sogn

 

Ansøgningen skal stiles til Kirkeministeriet, men skal sendes til biskoppen over Aalborg Stift pr. mail til: KMAAL-ANSOEGNING@KM.DK og ansøgningen skal være biskoppen i hænde senest d. 15. april kl. 15.00.

 

Kontakt:

MR-formand Anna Storgaard, Hjallerup Sogn - Telefon 60331465

Sognepræst Marie Frilev Kirketerp - Telefon 24440622 ∙ E-mail: mki@km.dk

Provst Lise Lundgreen, Brønderslev Provsti - Telefon 51440078 ∙ E-mail: llun@km.dk

Aalborg Stift - Telefon 98188088 ∙ E-mail: kmaal@km.dk                   

Biskop Thomas Reinholdt Rasmussen v/bispesekretær Sisse Harrington: Telefon 96341952 ∙ E-mail: sih@km.dk

 

Påskekor i Hjallerup Kirke