Menighedsråd

Konstituering i 2023

Formand

Anna Storgaard

Tlf: 60 33 14 65

Mail: annloustorgaard@gmail.com

Næstformand 

Jens Christian Jensen

Tlf: 22 51 06 22

Mail: nrglinvad@outlook.com

Kasserer

Johannes Hove

Tlf: 23 23 70 24

Mail: johannes.hove@hotmail.com

Kirkeværge og bygningssagskyndig

Ole Laursen

Tlf: 23 20 90 09

Mail: olaursen56@gmail.com

Kirkegårdsudvalg og sekretær

Rikke Gori Christensen

Tlf: 53 63 94 91

Mail: rikkehoejen@gmail.com

Kontaktperson for ansatte

Kirsten Andersen

Tlf: 25 32 85 93

Mail: kirstennissena@gmail.com

Repræsentant i Kulturhusets Fondsbestyrelse

Ella Simonsen

Tlf: 25 37 55 90

Mail: info@nempr.dk

Sognepræst

Marie Kirketerp

Tlf: 24 44 06 22

Mail: mki@km.dk

Sognepræst

Vakant

Medarbejderrepræsentent

Elin Brinkmann Sørensen 

Mail: elinbrinkmann@live.dk

Suppleanter

Karen Holm Nielsen

Inger Højer Pedersen