Stil op til menighedsrådsvalget i 2024 i Hjallerup Folkekirke

Menighedsrådsvalg til Hjallerup Kirke

At sidde i et menighedsråd er en unik mulighed for at engagere sig i den lokale kirke – og tage ansvar for dens drift og fremtid. Som medlem af et menighedsråd har du mulighed for at bidrage med dine  kompetencer og idéer og være med til at skabe en kirke, der er både relevant og meningsfuld for
samfundet. Og der er mange andre gode grunde til at stille op til menighedsrådet:

Bliv en del af et værdifuldt fællesskab

I menighedsrådet er man fælles om en sag – at skabe og drive kirke i sognet. Det giver et fællesskab, der går på tværs af alder, køn, baggrund og kompetencer. Du kan være med til at skabe en kirke, som fortsat er en vigtig del af vores liv og samtid.

Få indflydelse, og sæt retningen for din kirke

Du har en vigtig stemme i dialogen om alt fra kirkeliv og aktiviteter til kirkens økonomi og vedligeholdelse. Kirken er i gennemsnit i kontakt med 70 procent af alle folkekirkemedlemmer på et år, og som menighedsrådsmedlem er du med til at sætte retningen.

Gør en forskel for andre

Skal der være mere for unge og børnefamilier, eller skal der gøres mere for de ældre og udsatte, eller skal I bevæge jer i en helt anden retning? Du kan være med til at gøre kirken nærværende og værdifuld for borgerne i dit sogn ved at planlægge de aktiviteter og arrangementer, du mener skal være i dit sogn.

Bliv en del af folkekirkens lokale demokrati

Som menighedsrådsmedlem repræsenterer du sognets folkekirkemedlemmer og skaber gode vilkår for kirken lokalt. Alle folkekirker i Danmark ledes af et menighedsråd. Det gør menighedsrådene til folkekirkens lokale demokrati. Du vil opleve, at der både blandt menighedsrådsmedlemmerne og menigheden som helhed vil være forskellige synspunkter og holdninger til, hvordan den danske folkekirke skal være.

Vær med til at udvikle lokalsamfundet

Gennem arbejdet i menighedsrådet kan du gøre en forskel for livet i dit lokalsamfund. Du kan skabe en positiv ­indflydelse og være med til at udvikle kirken. Du vil få mulighed for at lytte til og arbejde sammen med andre medlemmer af menighedsrådet og styrke det fundament, der er så vigtigt for kirken.

Få nye kompetencer 

Nye kompetencer og at lære nyt er en del af det at være menighedsrådsmedlem. Menighedsrådsarbejdet kan for dig være en god læreplads i kommunikation, ledelse, samarbejde, økonomi, sagsbehandling, personlig udvikling og meget mere.

 

Hvad er et menighedsråd?

Et menighedsråd er valgt for en to eller fireårig periode til at lede og administrere kirkens daglige drift og
aktiviteter. Alt efter sognets størrelse vil et menighedsråd bestå af seks til 20 medlemmer, der i gennemsnit
mødes én gang om måneden.


Ud over møderne er der også opgaver i forbindelse med aktiviteter, udvalg, møder i sognet og lignende.
Man vælges af sognets folkekirkemedlemmer. Menighedsrådsarbejdet handler om at gøre en aktiv indsats i
det lokale demokrati til gavn for den lokale folkekirke. Menighedsrådet har ansvar for:
• Kirkelivet
• Kulturarven – kirkebygninger og arealer
• Kirkegården og begravelser
• Personaleledelse
• Kirkens økonomi.
Derudover er der en række opgaver, der kan vælges til og fra. Det kan fx være babysalmesang, kor,
foredrag, koncerter, mandeklub, renoveringsprojekter, familiestøtte og andet.


I folkekirken er det menighedsrådet, der har arbejdsgiveransvaret i forhold til de medarbejdere, der er ansat i kirken – med undtagelse af præsten.

Vil du være med til at udvikle og bevare kirkens identitet og fællesskab? Er du villig til at samarbejde og
lytte til andre? Er du villig til at tage ansvar og påtage dig forskellige opgaver i forbindelse med kirkens liv
og aktiviteter? Så vil du helt sikkert også finde det givende og meningsfyldt at stille op til det lokale menighedsråd – og bidrage til lokalsamfundet og styrke kirkens rolle som et vigtigt centrum for fællesskab og åndelighed.

 

Tekst udarbejdet af Landforeningen for Menighedsråd.

Særlige datoer

Den 14. maj 2024
Orienterinsmøde om valget i kirkehuset kl. 19.00

Den 17. september 2024
Valgforsamling i Hjallerup Kulturhus kl. 19.00

Særlige datoer relateret til menighedsrådsvalget i 2024

Hvordan stiller du op?

Menighedsrådsvalgene i Danmark
foregår ved valgforsamlinger – også
i dit lokale sogn – den 17. september
2024.
Hvis du er over 18 år og medlem af
folkekirken, kan du møde op på valgforsamlingen og stille op til valget.